Vienas iš esminių supratimų, kuris būtinas, norint gerinti procesus, yra supratimas apie reaktyvius arba reaktyvinius ir proaktyvius arba proaktyvinius procesus. Šie procesai labai dažnai persimaišo, ir kur tik jie persimaišo, ten būna problemos.

Šaltis ir karštis

Nesigauna padaryti taip, kad būtų ir šalta, ir karšta vienu metu. Geriausiu atveju bus šilta. Taip ir su procesais – nesigauna padaryti našaus proceso, jei jame bandome sumaišyti proaktyvius ir reaktyvius darbus.

Reaktyvinis procesas – tai tas, kuris reaguoja į ką nors. Tokio proceso iniciatorius yra išorėje, paties proceso nevaldomas. Tipiškas reaktyvinis procesas – tai atsiliepinėjimas į skambučius: žmogui kažkas paskambina ir jis negali nepakelti ragelio. Todėl jis nutraukia kitus savo darbus ir pakelia ragelį. Ir kalbasi.

Tipiškiausias reaktyvinis procesas – tai helpdesk ar servicedesk tarnyba. Lietuviškiau tariant – klientų aptarnavimo tarnyba, kuri atsiliepinėja į skambučius ir tvarko klientų bėdas.

Proaktyvinis procesas – tai tas, kuris pats sau susikuria veiklą. Tokio proceso iniciatorius yra viduje, valdomas paties proceso. Tipiškas proaktyvinis procesas – tai meninė kūryba: žmogus kažkur sėdi, bando kažką sufantazuoti, įsikvėpti ir įsijausti į ką nors.

Tipiškiausi proaktyviniai procesai – tai problemų valdymas, įvairių rūšių kūryba, organizacijos gerinimas. Žodžiu, viskas, kur reikia kažką sugalvoti ir sukurti pačiam. Straipsnių (tokių kaip šis) rašymas – irgi proaktyvinis procesas.

Jei reaktyvinis procesas persimaišo su proaktyviniu, proaktyvinis visada nukenčia arba išvis pilnai panaikinamas. Priežastis – labai paprasta: reaktyvinis veiksmas visada turi aukštesnį prioritetą nei proaktyvinis. Kad ir ką bemąstytumėt apie kūrybinius reikalus, suskambus telefonui, jį teks pakelti, o net jei ir nepakelsit – mąstymo procesas vis vien bus pertrauktas.

Reaktyvinių ir proaktyvinių procesų persimaišymas – dar ir vienas iš dažniausių multitaskingo („daugiadaros” ar kaip čia pavadinus) šaltinių. O tas multitaskingas – vienas iš našumo stabdžių. Daug didesnis nei galima tikėtis.


Pratura teikia procesų gerinimo paslaugas įvairiose srityse - projektų valdymo, tiekimo, pardavimų, gamybos, klientų aptarnavimo ir kt..

Susisiekite su mumis ir mes jums padėsime pagerinti procesus jūsų įmonėje: